Rozvoj Zeleného údolí

Aktuálně


Rozvoj Zeleného údolí > Aktuálně

23. 2. 2011

Výsledek ankety:
Odevzdané anketní lístky - celkem 63 ks
PRO: 27 tj. 43%
PROTI: 36 tj. 53%

Vyhodnocení ankety (PDF, 89kB)

22. 11. 2010

Plány výsadby stromů, která byla realizována v rámci grantu od Nadace VIA.
Na jaře roku 2011 bude dále vysázeno několik stromů nad retenční nádrží:

Výsadby v ulici Za Valem (PDF, 241 kB)

Výsadby v ulici Za Valem - val (PDF, 162 kB)

15. 6. 2010

Výzva k podání stížnosti na stav zeleně

18. 2. 2010
Byly spuštěny nové internetové stránky občanského sdružení Rozvoj Zeleného údolí. Obsahují informace o činnosti sdružení a veřejné diskusní fórum, do kterého můžete přispívat svými postřehy.