Rozvoj Zeleného údolí

Dětská hřiště


Rozvoj Zeleného údolí > Projekty > Dětská hřiště

Sportovní oplocené hřiště

Již několik let je bohužel sportovní hřiště v naprosto nevyhovujícím stavu a to především kvůli nerovnému, neudržovanému povrchu a také značně poničenému oplocení.

K údržbě tohoto hřiště se při jeho vzniku zavázala MČ Kunratice. Opakovaně jsme její zástupce žádali o nápravu špatného stavu a v posledních letech jsme vícekrát dostali od MČ Kunratice příslib, že bude hřiště uvedeno do použitelného stavu. To se zatím bohužel nestalo.

V minulých týdnech začala svítat naděje, že se obnovy hřiště konečně dočkáme. MČ Kunratice začala v této věci vyvíjet zvýšenou aktivitu, nechala zpracovat projekt na obnovu hřiště (včetně umělého povrchu a basketbalových košů) a připravila žádost o grant od Magistrátu HMP. Bohužel tato snaha narazila již při přípravě podkladů na stavebním úřadu, kde se ukázalo, že hřiště v plánované podobě nemůže být realizováno, protože se nachází v ochranném pásmu lesa.

Při našem nedávném jednání se zástupci MČ Kunratice bylo dohodnutu, že na jaře příštího roku bude povrch obnoven alespoň travními koberci, bude vyměněno poškozené pletivo  a budou natřeny kovové prvky.