Rozvoj Zeleného údolí

Údržba komunikací


Rozvoj Zeleného údolí > Projekty > Údržba komunikací

Údržba komunikací

Po velkých problémech s neudržovanými a nesjízdnými silnicemi v prosinci 2010 jsme se začali (ve spolupráci s MČ Kunratice) otázkou údržby komunikací v ZÚ intenzivně zabývat.

Nejprve jsme k našemu překvapení zjistili, že komunikace v ZÚ smluvně předal IPB Real (resp. Orco) už v roce 2006 Magistrátu HMP a tudíž leží již povinnost údržby na Magistrátu. Ten komunikace v ZÚ dosud neudržoval proto, že si během celých pěti let nebyly schopny příslušnou agendu (resp. dokumentaci) mezi sebou předat dva magistrátní odbory (OMI - Odbor městského investora a TSK - Technická správa komunikací)!

Podle posledních zpráv, které máme, se dokumentace ke komunikacím na OMI nenašla a byla vyžádána u tehdejšího zhotovitele.

I přesto jsme byli odpovědnými magistrátními úředníky ujištěni, že zimní údržba bude v ZÚ zajištěna.