Rozvoj Zeleného údolí

Zeleň


Rozvoj Zeleného údolí > Projekty > Zeleň

Údržba zeleně

Již řadu let se potýkáme se špatnou údržbou zeleně v Zeleném údolí.

Vysoká zeleň s sebou přináší zvýšený výskyt klíšťat a alergenů, obtížné sbírání psích exkrementů a způsobuje tak velmi nepříznivé prostředí zvláště pro děti.

Jak jistě víte, vlastníkem většiny pozemků v ZÚ je ČR a ve zprávě je má IKEM. Odpovědnost za údržbu zeleně je tedy plně na IKEM a také na LBD, které vlastní část pozemků.

Tím, kdo údržbu zeleně garantuje a případně urguje a vymáhá, je MČ Kunratice.

Část pozemků v blízkosti pyramidového a sportovního oploceného hřiště pod ulicí K Zelené louce udržuje přímo MČ Kunratice. Pouze v této části také probíhá údržba standardně, velkým problémem jsou zbývající pozemky, u kterých musíme opakovaně urgovat každou seč a ani MČ Kunratice zatím nedokáže údržbu účinně vymáhat.

Každopádně budeme v našem úsílí pokračovat i v příštím roce a chceme vás požádat, abyste svoji nespokojenost a stížnosti ke stavu zeleně směřovali na MČ Kunratice (I. Mezteková, meztekova@praha-kunratice.cz, tel: 244 102 216, 602 202 562) a také na IKEM (ales.herman@ikem.cz, michal.stiborek@ikem.cz, tel: 236 05 4014).

 

Odplevelení chodníků

V minulých dnech se nám podařilo realizovat díky finančnímu příspěvku od MČ Kunratice chemické a mechanické čištění (resp. odplevelení) větší části společných chodníků v Zeleném údolí.

Získáme-li další finanční prostředky, budeme v této aktivitě pokračovat v příštím roce i na zbývajících chodnících.

Důležité je v této souvislosti zmínit, že čištění neprovádíme na chodnících bezprostředně přilehlých k domům. O tyto chodníky by měla pečovat jednotlivá Společenství vlastníků jednotek, což se bohužel v celé řadě případů neděje.

Chceme vás tedy požádat, zda můžete odplevelení těchto chodníků urgovat přímo u správce vašeho domu.

 

Ošetření dřevin

Chtěli bychom vás také informovat o další aktivitě, kterou budeme realizovat v jarních měsících roku 2012.

Jak jste si jistě všimli, v minulých letech byla v ZÚ postupně vysazena celá řada stromů, avšak nikdo již neřešil jejich následnou údržbu. Řada stromů je proto ve velmi zanedbaném stavu.

Jakmile nám to na jaře počasí dovolí, bude proto provedeno jejich odborné ošetření. V první fázi se to bude týkat převážně stromů v okolí dětského kamínkového hřiště a ubytovny sester. V dalších částech ZÚ budeme pokračovat podle finančních možností.