Rozvoj Zeleného údolí

Zelené Zelené údolí


Rozvoj Zeleného údolí > Projekty > Zelené Zelené údolí

Naše občanské sdružení uspělo na konci roku 2009 v grantovém programu Nadace VIA a získalo finanční podporu na realizaci projektu Zelené Zelené údolí, který si kladl za cíl vylepšit prostředí, v kterém žijeme a to především výsadbou nových stromů a keřů tak, aby se naše sídliště postupně stávalo skutečně zeleným.

Získané finanční prostředky jsme využili způsobem, na kterém jsme se postupně dohodli s dalšími obyvateli Zeleného údolí v rámci široké diskuse o tom, jak bychom naše sídliště mohli dále rozvíjet a zlepšovat život v něm.

Díky tomuto grantu se nám podařilo vysadit větší množství stromů podél ulice Za Valem i na samotném valu. Část prostředků byla také využita na výsadbu poblíž čističky a v ulici V Zeleném údolí.